fbpx
Blog
  • Начало
25
04
2021

Европейски фонд за регионално развитие

 

 

 

 

 

 

Проект: № BG16RFOP002-2.073-7964

Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки


Цел: Навременна и директна финансова за преодоляване на икономическите последствия от временните противоепидемични мерки и стабилност на работните места.


Резулати: Предприятието получи финаносва подкрепа, която използва, за да покрие част от основните си разходи.

 Бенефициент: „Кросфит София“ ООД


Общата стойност на заявлението за подкрепа: 3 230.49 лв..

Начална дата: 28.01.2021г.
Крайна дата: 28.04.2021г.