fbpx
Blog
  • Home
08
03
2020

Slam-SHDP-Push Press

10 DB Slam (17.5/7.5 kg.)
10 SDHP (40/25 kg.)
10 Push Presses
AMRAP 10 min.